Nr. 3 43. årgang, SALMEDAG

i Spentrup sognegård lørdag den 3. oktober kl. 10-15 med

professor dr. phil. Erik A. Nielsen

 

Velkommen til en væsentlig og spændende lørdag, hvor det er lykkedes os at få Erik A. Nielsen til at komme og fortælle om to af vore mest elskede salmedigtere. Dagen vil give os indblik i to af dansk litteraturs sværvægtere, og få os til at forstå, hvorfor vi stadig synger deres salmer. Tænk bare på Kingos ”Vågn op og slå på dine strenge” og Brorsons ”Op, al den ting, som Gud har gjort”.

 

Om formiddagen gælder det Kingo (1634-1703). Efter en let frokost, hvor menighedsrådet er vært, gælder det Brorson (1694-1764).

Erik A. Nielsen har gennem en menneskealder beskæftiget sig med litteratur og kristendom, både som forfatter og foredragsholder. Blandt hans betydeligste værker kan nævnes trilogien Billed-sprog: Kristendommens retorik. Den kristne digtnings billedformer (2009); Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom (2010), samt H. A. Brorson. Pietisme, meditation, erotik(2013).

Om sine foredrag skriver Erik A. Nielsen:

"Thomas Kingo var en stor digter, der (derfor) også blev en stor salmedigter. Det sidste ved mange, det første er de fleste uvidende om. Men det forøger portrættet af mennesket og kunstneren Kingo at kende til en række af hans andre egenskaber. En raket i det unge enevældige samfund, en koleriker, en stræber og en livlig tilbeder af kvindekønnet. Og en digter, der satte et forpligtende højt niveau for dansk salmedigtning.

Brorsons uhørte kvaliteter som digter, teolog og verskunstner giver ham en plads blandt dansk kirkes og litteraturs helt store skikkelser. Han var pietist! Men på næsten 300 års afstand er det ikke så let at forstå, hvad denne stærke bevægelse indebar. Pietismen er en af de ældtste -ismer i vores kultur, og navnet betyder noget i retning af: fromheds-lære. Brorsons salmedigtning er komponeret ind i det store værk Troens rare klenodie (1732-39), der som en art tidlig "roman" beskriver en lang rejse væk fra den verdslige livsform og ind i et (erotisk) blomstrende samliv med Kristus."


Ingeborg Kaels