Festdag i Spentrup

Et 40 års jubilæum i samme præsteembede er en sjælden begivenhed, og derfor var det da også indlysende, at da Sognepræst og provst Klaus Frisman havde været 40 år i Spentrup-Gassum, var der lagt op til at dette skulle markeres ? og det blev det på festligste vis søndag den 5. februar.

Efter en lidt truende vejudsigt ændrede det sig til det bedste med koldt og klart vejr og snedækket landskab, da dagen oprandt. Menighedsrådene havde kaldt til festgudstjeneste i Spentrup kirke kl. 10.15 med efterfølgende reception i sognegården. Der var på forhånd ventet mange gæster, og i bevidstheden om, at pladsen i sognegården nok kunne blive trang, havde man fjernet borde og anrettet ?stående taffel?. Og det gik som forventet ? kirken var fyldt, og det samme blev sognegården.

Som det er almindeligt ved sådanne festgudstjenester, gik de forsamlede præster med biskoppen i spidsen i procession ind i kirken ? på billedet ses de samlet og parat til at gå fra Spentrup præstegård op i kirken.

Ved den meget festlige gudstjeneste prædikede biskoppen, og der var forskellige musiske indslag ved kor og solosanger. Ved den efterfølgende reception var der mange, som ønskede ordet for at fremdrage både morsomme og mindeværdige erindringer fra de mange år, men først og fremmest for at give udtryk for glæde og taknemmelighed over de mange års trofaste virke i gerningen.

Mogens Kjærgreen