Konfirmandforberedelsen i skoleåret 2016-17

Den 24. maj var Hans Erik Apelgren og undertegnede til møde på Blicherskolen med skoleleder Grethe Mortensen om næste skoleårs konfirmandforberedelse. Sidste år traf vi aftale med skolen for skoleåret 2015-16 – en aftale, der både skulle tage højde for den nye skolereform, og for kirkernes behov for at afvikle begravelser og bisættelser m. m. i dagtimerne. Det betød, at forberedelsen halvdelen af året lå om morgenen, og halvdelen af året lå sidst på eftermiddagen, hvor konfirmanderne var meget trætte.

I år er der sket det positive, at Blicherskolen er blevet godkendt af Undervisningsministeriet til et forsøg med at afholde konfirmandforberedelse som del af den understøttende undervisning. Derfor kommer konfirmandforberedelsen i næste skoleår til at ligge i morgentimerne kl. 8-10. Der ud over bliver der plads til 1-2 temadage.

For A-klassen bliver det om onsdagen og for B-klassen om torsdagen, i efteråret fra uge 41-49 og i foråret fra uge 8-17.

A-klassen skal have sognepræst Hans Erik Apelgren og B-klassen sognepræst Ingeborg Kaels.

A-klassen starter onsdag den 5. oktober kl. 8-10 og B-klassen starter torsdag den 6. oktober kl. 8-10. 

Vi glæder os til at hilse på de nye konfirmander og forældre til efteråret.

 På præsternes vegne

Konfirmation

Du kan læse mere om konfirmation på www.folkekirken.dk

Konfirmationer i Spentrup Kirke:

12. maj 2017 kl. 11.00 (7.B - IK)
14. maj 2017 kl.10.15  (7.A - HEA)
21. maj 2017 kl. 10.15 (specialklasse - IST)
27.april 2018 kl. 10.15 (7.A - IK)
28. april 2018 kl. 10.00 (specialklasse)
29.april 2018 kl. 11.00 (7.B - HEA)
12. maj 2019 kl. 10.15 (specialklasse)
17. maj 2019 kl. 11.00 (7.B)
18. maj 2019 kl. 10.15 (7.C)
19. maj 2019 kl. 10.15 (7.A)

Konfirmationer i Gassum Kirke:

12. maj 2017 kl. 9.00 (IK)
29. april 2018 kl. 9.00 HEA)
17. maj 2019 kl. 9.00

Konfirmationer i Asferg Kirke:

7. maj 2017 kl. 9.00 og 10.30