Skiftedag – med blik for fremtiden.

Mange ting er under forandring i vores samfund. Faktisk sker det hele tiden. Lige sådan er det med folkekirken. Til trods for at vi i kirken lever på og af et evangelium, som er uforanderligt og uafhængigt af tid og sted, så ved vi godt, at måden vi er kirke på må gå hånd i hånd med den tid, vi lever i. Det ene giver ikke mening uden det andet.

Mange steder knokler menighedsråd, præster, medarbejdere og frivillige da også på at kunne slå dørene op til en nærværende kirke med tilbud, der appellerer til mennesker på nutidens præmisser. I den offentlige debat handler det bl.a. om dåbstal, medlemstal, forholdet mellem kirke og stat, økonomi og strukturer. Også her hos os.

Faktisk er der i Randers Nordre provsti, som Spentrup-Gassum-Asferg Pastorat er en del af, store strukturforandringer undervejs bl.a. som en konsekvens af den måde, mennesker vælger at bosætte sig på i dag. Bevægelsen går i disse år fra land til by. Om vi vil det eller ej. I den nordøstlige del af vores provsti betyder det, at 11 sogne bliver til ét stort pastorat, Ommersyssel Pastorat, med store forandringer, udfordringer – og nye muligheder – til følge. 

I Spentrup-Gassum-Asferg Pastorat kommer der også til at ske forandringer. På baggrund af en høringsfase i foråret har biskoppen i Aarhus, Henrik Wigh-Poulsen, truffet afgørelse om, at provstestillingen skal flyttes herfra sådan, at der i stedet skal ansættes en fuldtidspræst med bopæl i Spentrup præstegård. Det kommer til at ske, når Spentrup præstegård er færdigistandsat. Baggrunden for biskoppens beslutning er, at der i højere grad end der er mulighed for nu, er brug for en fuldtidspræst med bopæl lokalt, som kan være igangsætter og have fuldt fokus på det store visions- og udviklingsarbejde, der skal til for at være en nærværende kirke i et nydannet 3-sogns pastorat med både land og by, børn, unge, ældre - og alle dem midt imellem. Det har både sognene, menighederne og lokalområdet fortjent.

Det betyder, at jeg ikke længere skal bo og virke som deltidssognepræst i pastoratet. Jeg skal fortsat være provst, men præstedelen i min stilling flyttes til Dronningborg-Gimming Pastorat, hvor jeg fra d. 1. august i år skal arbejde som præst.  Hensigten med flytningen er således, at Spentrup-Gassum-Asferg fremadrettet får en mere dækkende præstebetjening og at der for mit vedkommende bliver mere tid til provstearbejdet i et provsti med mange udfordringer de kommende år – ikke mindst med at passe til - og passe på - folkekirken i de nutidige og fremtidige lokale rammer, vi skal være kirke i.

Fokus på strukturer må aldrig blive et mål i sig selv, men vil altid være et nødvendigt middel til at sikre de bedst mulige rammer for det kirkelige liv, som det udmøntes i de enkelte sogne - i al deres forskellighed og mangfoldighed – også her hos os.

 

Forandring er svær. Det tror jeg, vi alle synes. Vi mennesker kan allerbedst lide det, vi kender og ønsker i bund og grund ikke de store forandringer. Når det er sagt, så er det mit håb og min overbevisning, at de kommende forandringer er til det bedre for et levende kirkeliv i Spentrup-Gassum-Asferg Pastorat.

Sidst men ikke mindst; tak for nu. Tak for samarbejdet og den imødekommenhed, jeg har mærket fra mange af jer gennem det seneste år.

Personligt glæder jeg mig over, at vi kan fortsætte samarbejdet til forhåbentlig gavn og glæde i den lokale folkekirke, som vi er sammen om, i Randers Nordre provsti.

                                                                                                                    Ingelise Strandgaard, provst

<object id="ieooui" classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D"></object>