Når engang Asferg Præstegård er istandsat og stråtaget udskiftet, vil stillingen som fast sognepræst i pastoratet med bopæl i Asferg blive slået op, - indtil da håber jeg, at sognene vil tage lige så godt imod Laila Hansen, som jeg og min familie har oplevet os modtaget i disse første måneder i sognene. Ser man på præstetavlerne i de tre kirker, vil man se, at stedets præster bliver meget længe i embederne. Det forstår jeg godt.
Listen over kirkelige handlinger i sognene er ikke længere at finde i kirkebladet. Det skyldes den nye datalov, der betyder, at vi ikke uden videre har lov til at offentliggøre navne på døbte, viede og begravede. Arbejdet med at tilvejebringe de nødvendige skriftlige tilladelser, og risikoen for at navnelisten alligevel er mangelfuld gør, at kirkebladet ophører med at bringe listen over døbte, viede og begravede.

Velkommen til Laila Hansen og god advent, jul og godt nytår til sognene.
Sognepræst Peter Ulvsgaard.