Nyansættelse vedrørende præstestillingen i Spentrup-Gassum-Asferg.

Som det tidligere er fremgået, har biskoppen i Aarhus, Henrik Wigh-Poulsen tidligere på året truffet afgørelse om, at provstestillingen flyttes fra Spentrup-Gassum-Asferg Pastorat til Dronningborg-Gimming Pastorat pr 1. august 2017, og at der i stedet ansættes en fuldtidspræst med bopæl i Spentrup Præstegård. Ingelise Strandgaard er således netop fraflyttet præstegården. Præstestillingen er nu opslået med henblik på ansættelse pr 1. januar 2018. Menighedsrådene ser frem til, at en ansættelse falder på plads, således at der fremadrettet bliver gode muligheder for at udvikle og styrke kirkens arbejde.

På vegne af menighedsrådene

Tove Kirk