Forsidebilledet – et snapshot

Peter Hansen (1868-1928) rejste i 1885 fra Faaborg til København. Han var optaget på Akademiet, men valgte Kunstnernes Frie Studieskole. Her blev han én af Zahrtmanns elever sammen med tre andre fynboer Fritz Syberg, Johannes Larsen og Poul S. Christiansen.

Høstbillede fra 1910 er en billedfortælling – naturalisme med impressionistiske træk og et af Peter Hansens hovedværker. Det blev malet ude ved Knold, en halvø uden for Faaborg på vej mod Horne.

Maleren skildrer en varm sommerdag, hvor karle og piger høster og binder korn. Han beskriver landskabets karakter, den store, bløde bakke og landskabets dybde ved at placere horisonten højt. Vi ser til højre i billedet bag bakken kun en lille del af udsigten til fjorden med en smal stribe land, Lyø i baggrunden. Disponeringen giver god plads til billedfortællingen om, hvorledes der høstes: karlen høster, pigen samler og binder kornet sammen i neg. Den forreste karl med leen er central og breder sig over hele billedfladen; og bag ham bugter rækken af skiftevis karl og pige sig rytmisk op over bakken i en langstrakt s-form. Vi ledes derved ind i billedet og får samtidig en fornemmelse af bevægelse.

Billedet er beskåret som et ”snapshot” - et fotografi, en brat beskæring af leen, som derfor synes på vej ud over rammens kant. Den forreste bindepige gør sig ekstra bemærket ved den lyserøde kyse malet i impressionistiske strøg, hvor det lette og folderige bomuldsstof reflekterer lyset i mange nuancer og skyggerne får dybde i violette farvetoner.


Hans Erik Apelgren

 

<object id="ieooui" classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D"></object>