Sogneindsamling søndag d. 10. marts i Spentrup Kirke kl. 9.00

Årets konfirmander skal som en del af deres undervisning deltage i Folkekirkens indsamling. Forældre og familie er meget velkommen til at deltage i indsamlingen, der foregår umiddelbart efter gudstjenesten fra Spentrup Sognegård, hvorfra konfirmander og alle andre interesserede sendes ud i sognet/pastoratet.

Torsdag d. 11. april kl. 19.00 i Spentrup Kirke

Påskegudstjeneste for konfirmander og forældre, - efter gudstjenesten er der oplysningsmøde for forældre om de kommende konfirmationer.