Som noget nyt bydes årets konfirmander til en række særlige gudstjenester i pastoratets kirker, der selvfølgelig også er åbne for andre unge eller særligt interesserede. Det er gudstjenester, hvor unges livsverden forsøges inddrages i det der siges og synges. Årets konfirmander indledte med en forklarende gudstjeneste i Spentrup Kirke i september og de følgende er:


Torsdag d. 13. december kl. 19.00 i Asferg Kirke:
Julegudstjeneste for konfirmander o.a.


Lørdag d. 2. februar kl. 14.00 i Gassum Kirke:
Kyndelmisse gudstjeneste for konfirmander o.a.


Torsdag d. 11. april kl. 19.00 i Spentrup Kirke:
Påskegudstjeneste for konfirmander o.a. (Efter gudstjenesten forældremøde i Sognegården)