Mere om landsindsamlingen i næste kirkeblad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, så vi i sognene kan få indsamlere ud til alle husstande søndag d 10. marts. Som noget nyt er alle konfirmanderne involverede i indsamlingen, der begynder med gudstjeneste i Spentrup Kirke d.10. marts kl. 9.00 og efterfølgende samler årets konfirmander sammen med de borgere, der vælger at deltage, ind i pastoratet.