Efteråret bød på en varm og stor afskedsfest for Lene og Hans Erik Apelgren; en bevægende dag, der selvfølgelig tog sin begyndelse med en gudstjeneste i den Asferg Kirke, hvor både Lene og Hans Erik Apelgren har sunget og talt igennem en menneskealder. Mange fra både byen, egnen, familien og kollegakredsen deltog i både Kirke og Forsamlingshus. Mange udtrykte deres store taknemlighed for præstefamiliens engagement i lokalsamfundet. På fotografiet fra afskedsgudstjenesten i Asferg Kirke ses Hans Erik Apelgren i samtale med kirkens graver Per Thaudal. På billedet ses nogle af de mange præstekollegaer, provst Ingelise Strandgaard samt en propfyldt Asferg Kirke.