Afsked

 Efter 10 år som sognepræst i Spentrup og Gassum og 2 år som sognepræst i Asferg er det blevet tid til at tage afsked, da jeg pr. 1. februar 2018 skal være sognepræst i Dronningborg-Gimming pastorat. Den 28. januar 2018 holder jeg min sidste gudstjeneste i Spentrup kirke.

 Jeg kan se tilbage på 10 spændende år i sognenes historie. Da jeg kom hertil var Klaus Frisman provst og sognepræst i Spentrup-Gassum, og hans kone Helle levede. Villy Green var menighedsrådsformand og Hans Kjær var graver i Spentrup. Spentrup-Gassum var, ligesom Asferg, præget af stabilitet, da de samme havde besat posterne i rigtig mange år. Tilmed var det to traditionsrige og meget traditionsbevidste sogne, jeg kom ind i – ikke mindst pga. Blichers og Hvidsten-gruppens historiske tilstedeværelse. Da jeg blev indsat i embedet i januar 2007, undrede jeg mig over, at den ”nye” salmebog fra 2003 endnu ikke var i brug, men det kom den!

 Jeg fik embedet, fordi sognepræsten var blevet provst, men i høj grad også for at medvirke til at skabe nye tiltag. Forventningerne var store, og meget kom i gang, godt hjulpet på vej af frivillige og ansatte: dåbstræf, babysalmesang, Alle Helgens gudtjenester med lys på gravene, flere familiegudstjenester, skolebesøg i kirken, gospelgudstjeneste, børneklub, stillegudstjeneste osv. Nye traditioner blev skabt, og andet gik i sig selv. For folkekirkens situation er altid en balance mellem tradition og fornyelse.

 Man siger, at folkekirken kun er én generation fra udslettelse! Og med rette, for kirken står og falder med, om det lykkes os at bringe evangeliet videre til næste generation. Derfor er kirken ikke alene for enhver, der søger trøst til hverdag og i svære tider. Den må også altid stå på tæerne for at få dem i tale, der skal høre det glade budskab om fred og glæde for allerførste gang.

 Jeg kan se tilbage på 10 gode år, hvor jeg har mødt stor tillid i hvert af de tre sogne. Hjertelig tak for godt samarbejde til nuværende og tidligere menighedsrådsmedlemmer og ansatte. Og hjertelig tak for meningsfuldt og tillidsfuldt samvær med I sognebørn, som har brugt mig som præst og delt jeres sorg og glæde med mig: dåbsbørn, småbørn, spejdere, konfirmander, unge par, forældre, mennesker midt i livet, efterladte, gamle, syge og svækkede, ja alle. Må Gud velsigne jer alle og velsigne vore tre sogne!

 

  Hjertelig hilsen Ingeborg Kaels