Baysalmesangen starter igen

Babysalmesang

Så er tiden kommet til, at vi atter starter et hold babysalmesang. Tilbuddet henvender sig til de helt små, fra ca. 2-12 måneder og deres voksne i alle tre sogne.

Musikpædagog Birgitte Debel-Kragh står for holdet. Foreløbig strækker det sig over 7 mandage fra uge 2 – 9, minus uge 7, i Sognegården i Spentrup, med start kl. 10.

Tilbuddet er gratis og er åbent også for babyer, som har været med her i efteråret. Nærmere oplysning hos Kjeld Bülow tlf. 40417061