I eftersommeren fra august tilbydes igen et hold babysalmesang i Spentrup kirke. Tilbuddet henvender sig til de helt små fra ca. 2 – 12 måneder og deres voksne i alle tre sogne.

Musikpædagog Birgitte Debel Kragh står som tidligere for holdet. Forløbet strækker sig over 8 gange med opstart i uge 33 - torsdag d. 16. august kl. 9.30. Babysalmesangen foregår i kirken og efterfølgende er der kaffe og hyggeligt samvær i sognegården.

Tilbuddet er gratis og er åbent også for børn som har været med på det sidste hold. Tilmelding til Kjeld Bulow på tlf. 40417061 eller til kbulow46@gmail.com