Baysalmesangen


Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til de mindste børn og deres forældre eller en anden voksen. Babysalmesang er ét af folkekirkens tilbud og er opstået ud fra en viden om, at sang og musik stimulerer børns musikalske og sansemotoriske udvikling. En baby forstår naturligvis ikke salmerne og sangene, men babyen kan sanse stemningen og atmosfæren. Babysalmesang giver også en mulighed for at opleve kirkerummet og nyde musikken på en mere uformel måde.Der kræves ingen kendskab til kirke eller musik, - og enhver babys yndlingsstemmer er mors og fars.I Spentrup, Gassum og Asferg pastorat foregår ba- bysalmesang med start i Spentrup Kirke ved musikpædagog Birgitte Debel Kragh og efterfølgende kaffe og hyggeligt samvær i Sognegården.Det er gratis at deltage i babysalmesang og har man mulighed for at deltage i mere end én sæson, er også det en mulighed.


Babysalmesangs JULESPECIAL Tirsdag d. 11. december kl. 9.30 i Spentrup Kirke Alle børn fra årets to baby-salmesangs hold og andre interesserede er velkommen til denne særlige baby-salme- sangs formiddag i Spentrup Kirke tirsdag d. 11. december kl. 9.30 og efterfølgende julehygge i Sognegården sammen med Musikpædagog Birgitte Debel Kragh.Tilmelding er ikke nødvendig til denne julemusikalske babysalmesang.Nyt hold starter Torsdag d. 7. februar kl. 9.30 ved Birgitte Debel Kragh i Spentrup Kirke og efterfølgende kaffe/the og hygge i Sognegården for alle der har lyst. Der er tilmelding til Kjeld Bülow på tlf. 40 41 70 61 eller på mail: kbulow46@gmail.com.