Fortsat renovering af Spentrup Præstegård

Som tidligere beskrevet har den fine donation på kr. 4.300.000 fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål, gjort det muligt at færdiggøre den påkrævede renovering af Spentrup Præstegård.

Anden etape omfatter den vestlige del af bygningen, som rummer de mere repræsentative lokaler, samt udskiftning af taget på hele Præstegården.

Projektet har været i udbud, og det er besluttet at entrere med firmaet Vinther og Lassen. Arbejdet er påbegyndt her i foråret, og på trods af det noget ustadige vejr, forløber det efter tidsplanen. Hele projektet forventes afsluttet til sommerferien.

I løbet af året vil der endvidere blive arbejdet på at få lavet nyplantning i haven, herunder ny terrasse og græsområder.

Menighedsrådet ser frem til, at hele Præstegården nu bliver istandsat, således at den historiske bygning er sikret mange år frem i tiden, samtidig med at det bliver en funktionel og dejlig bolig for Præstefamilien.

Tove Kirk