LUTHER SOM SALMEDIGTER

Martin Luther havde ud over sit åbenlyse talent inden for teologien også store musikalske evner. Han var af den opfattelse, at menigheden ikke bare skulle være publikum til munkes og professionelle sangeres skønsang ved gudstjenesten, men selv tage aktivt del i salmesan­gen. Afgørende for Luther var det tillige, at salmesangen skulle foregå på modersmålet, så ordene kunne forstås og trænge ind i hjerterne.

Musikken ved den katolske messe bestod mest af munkesang på latin, og derfor fandtes der ikke mange tyske salmer, som egnede sig til menighedssang. Det rådede Luther bod på ved selv at skrive nye salmer, hvor han omsatte Reformationens lære til tysk poesi. Han skrev i alt 36 salmer, heriblandt Det kimer nu til julefest (Den Danske Salmebog nr. 94), Nu fryde sig hver kristen mand (DDS 487), Vor Gud han er så fast en borg (DDS 336) og Behold os, herre, ved dit ord (DDS 337).

Luthers salmer vandt stor udbredelse både i og uden for Tyskland. Efter Luthers mønster begyndte reformatorer i andre lande også at digte salmer på deres modersmål. Hans Tausen (kaldet "den danske Luther") oversatte flere af Luthers salmer til dansk og skrev desuden selv salmer. Det samme gjorde præsten Hans Christensen Sthen (1544-1610), som bandt andet er forfatter til Du Herre Krist min frelser est (DDS 52).

Klaus Meyer Apelgren