Litteraturkredsen

Litteraturkredsen

Mødes i Sognegården i Spentrup.
Kredsen begynder efter sommerferien tirsdag 29. august kl. 16,15, hvor fremtidig læseplan fastlægges. Nærmere oplysning fås hos Hanne Larsen på tlf. 24653918